ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Introspectie en gewaarworden

Datum
6-10-1992 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1992-1993
Mp3
Mp3
Pdf tekst
Inhoud

Invloed van de nieuwe wereldleer

Datum
11-11-1992 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1992-1993
Mp3
Mp3
Pdf tekst
Inhoud

Ontwikkelingen (jaar 1993)

Datum
6-1-1993 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1992-1993
Mp3
Mp3
Pdf tekst
Inhoud

Magisch Esoterische scholing in deze tijd

Datum
2-3-1993 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1992-1993
Mp3
Mp3
Inhoud