ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Over de Orde der Verdraagzamen

De Orde der Verdraagzamen

De Orde der Verdraagzamen is een groepering van entiteiten, die zich vanuit de geest jarenlang in verschillende landen onder meer d.m.v. mediums en onder verschillende namen, gericht heeft op belangstellenden in vele landen, waaronder Nederland en België.

Kon. goedkeuringIn Nederland werd ter ondersteuning de vereniging met de naam Orde der Verdraagzamen opgericht bij notariële akte op 2 januari 1956. De bijeenkomsten werden gehouden in Den Haag - de vestigingsplaats van de vereniging en de woonplaats van het medium - en regelmatig ook in Arnhem, Hilversum, Rotterdam en Amsterdam, alsmede in Antwerpen en Gent. In de bibliotheek kunt u zien welke lezing of cursus in welke plaats gehouden is.

Geestelijke leiding

De ODV werd vanuit de geest geleid door een drietal entiteiten die binnen de Vereniging aangeduid werden als Geestelijke Leiding (GL). In overleg met het bestuur werd door hen het jaarprogramma vastgesteld met lezingen en cursussen. Daarvoor werd een keuze gemaakt uit door de leden voorgestelde onderwerpen. Zij regelden ook de beschikbaarheid van geestelijke sprekers.

In 1989 werd met het organiseren van lezingen en cursussen door de GL gestopt. Op eigen titel is een aantal geestelijke sprekers nog een paar jaar doorgegaan met het houden van lezingen met Karel van der Nagel als medium. In 1993 zijn ook deze bijeenkomsten gestopt.

Huidige situatie

De huidige vereniging is de voortzetting van de oorspronkelijke Vereniging Orde der Verdraagzamen en heeft als doel het beheren van de website met de digitale bibliotheek en het fysieke archief.

archief 1archief 3archief 4Het archief in Leiderdorp 

 

 

Het doel was om te informeren en lering te geven aangaande onderwerpen van geestelijke en occulte aard, maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen werden niet vermeden. Verder lag het steeds in de bedoeling de mens en de mensheid de mogelijkheid tot geestelijke groei en tot ontplooiing van bewustzijn te brengen.

Bij alles wat mediamiek doorgegeven werd, stond de verdraagzaamheid, de naastenliefde en het zelf nadenken voorop. Geen enkele godsdienst, geen enkel geloof of richting werd afgewezen, daar alles volgens de Orde een plaats heeft in het grote kosmisch gebeuren.

Uniek

De leringen van deze Orde zijn uniek te noemen en de bibliotheek van de vereniging toont duidelijk een eruditie en een alomvattendheid, die ongekend is. De Orde der Verdraagzamen werkte nauw samen met de 'Grote Witte Broederschap' en maakte het mogelijk, dat sprekers met een zeer hoog bewustzijn van de Witte Broederschap, maar ook van 'Het Verborgen Priesterrijk' en andere groeperingen in de Geest middels het medium konden spreken als 'gastspreker'.

Een samengestelde compilatie van hoe de Orde dit zelf zag, kunt u lezen in: De Orde over de Orde

Nog veel meer informatie over de Orde der Verdraagzamen vindt u in diverse lezingen, verzameld als thema in de Bibliotheek.