ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

3. Stem van Gene Zijde

De Stem van Gene Zijde zijn de verslagen van de vrijdagavondbijeenkomsten in Den Haag. 
Stem van Gene Zijde is onderverdeeld in vier subclusters.

 

Het betreft hier de oudste vrijdagavondlezingen van de ODV, gehouden tussen 1946 en 1952.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde I  

 

Dit cluster van lezingen wordt gevormd door de zogenaamde Rientjes-verslagen, genoemd naar de kopieerinrichting van de Fam. Rientjes waar de lezingen vermenigvuldigd werden. Deze lezingen werden gehouden tussen 1952 en 1955. Het waren de voorlopers van de latere Stem van Gene Zijde (Stem van Gene Zijde III). Elke jaargang bestaat uit ongeveer 40 tot 55 lezingen.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde II  

 

Stem van Gene Zijde III zijn de verslagen van de vrijdagavondbijeenkomsten, gehouden tussen 1955 en 1987 in Den Haag.
Het betreft hier 31 jaargangen met in totaal 1368 lezingen. Elke jaargang omvat ongeveer 50 lezingen.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde III

  pdf Audiolijst Stem van Gene Zijde III  

 

Nadat de Geestelijke Leiding gestopt was met het doorgeven van lezingen via gastsprekers, zijn op eigen titel de bijeenkomsten voortgezet - via het medium -  met toestemming van de Geestelijke Leiding.

  pdf Indexlijst Stem van Gene Zijde IV

  pdf Audiolijst Stem van Gene Zijde IV