ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Colofon en Copyright

Colofon

De redactie van de website  wordt gevormd door het voltallige bestuur van de Vereniging Orde der Verdraagzamen.

Het archief van de vereniging in Leiderdorp wordt beheerd door Sijma Rasser

Deze website werd gerealiseerd door: Studio De Oorzaak (Frits Jongbloets) in Nieuwegein. 

 

Copyright

©Orde der Verdraagzamen. Alle rechten voorbehouden.

De Vereniging "Orde der Verdraagzamen" verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door de Vereniging "Orde der Verdraagzamen" op het World Wide Web gepubliceerd zijn, voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-kenmerk wordt voorzien: ©Vereniging "Orde der Verdraagzamen" of: ©Orde der Verdraagzamen.

Niets in de door de Vereniging Orde der Verdraagzamen gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commerciële doeleinden.