ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Nadat de Geestelijke Leiding gestopt was met het doorgeven van lezingen via gastsprekers, zijn op eigen titel de bijeenkomsten voortgezet - via het medium -  met toestemming van de Geestelijke Leiding.

  Indexlijst Stem van Gene Zijde IV

  Audiolijst Stem van Gene Zijde IV