ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Artikelen rondom de ODV

1962 - Weekblad 'De Post'  Gepubliceerd

Een artikel uit het weekblad 'De Post' over de Orde in Antwerpen

1963 - Weekblad 'Mens en Maatschappij'  Gepubliceerd

Spiritistische Sociologie - een artikel uit 'Mens en Maatschappij' - Vol 38-Nr.5-1963 

1970 - Vocabularium  Gepubliceerd

Enkele termen, die in de geest nogal belangrijk zijn en veel in de betogen plegen voor te komen

1973 - VPRO uitzending  Gepubliceerd

Letterlijk verslag van een VPRO uitzending - 16 november 1973

1975 - artikel uit 'Inzicht in verkeer met gene zijde': De Orde der Verdraagzamen  Gepubliceerd

In 1975 kwam het boek 'Inzicht in verkeer met gene zijde' uit onder redactie van Simon Vinkenoog en Noud van den Eerenbeemt, waarin ook een artikel over de ODV. Het is een verslag van de VPRO uitzending op 16 november 1973, waarin via het medium Karel van der Nagel een vraag en antwoord gesprek gevoerd werd met de Geestelijke Leiding. Simon Vinkenoog is tot zijn dood lid geweest van de ODV. 
Er is ook een verslag in het boekje te lezen over het soms moeilijke leven van een medium, geschreven door het medium zelf. U kunt het vinden onder de rubriek 'Artikelen door  Karel van der Nagel'.

1987 - Paravisie  Gepubliceerd

Interview Simon Vinkenoog - januari 1987

1992- Bres  Gepubliceerd

Telefoonlijn met het onbekende - Interview door Dick Sinnige

2000 - Bres door Paul Klaui  Gepubliceerd

'Sleutels tot de Wereld van Licht'