ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Acht u de praktische uitvoering van de door u gegeven lessen door de leden van de O.D.V. op zich en in verband voldoende? Zo niet, gaarne aanwijzingen ter verbetering hiervan.

Antwoord:

Er zijn veel mensen in de Orde, die het geestelijk heel erg mooi willen doen, maar graag, wanneer het even kan, het woord in de plaats van de daad stellen. Zo zij al tot het stellen van een daad komen, hopen zij, dat deze voldoende zal zijn om een verder daadwerkelijk tot uiting brengen van de lessen overbodig te maken.

Ik meen te mogen stellen, dat de praktijk van de lessen, die gebracht worden, in de meeste gevallen onvoldoende is. Het zou beter zijn, indien men - hetzij voor zich, hetzij in groepen, maar vooral het laatste ook - zou trachten zijn stoffelijke uiting van de leringen te intensifiëren en meer tot een direct en blijvend deel van eigen leven te maken.

Wanneer u mij richtlijnen vraagt, bent u wel aan het goede adres. Ik geef er een paar:

Het is belangrijker een keer voor een medemens daadwerkelijk iets te doen, dan uren te mediteren en dan de handen in de schoot te leggen.

Het is belangrijker voor een medemens een werkelijke vriendelijkheid of dienst te verrichten, dan duizendmaal te spreken over de hoogheid, wijsheid en kracht van de geest.

Het is ook belangrijker met anderen, zo goed je kunt, samen te werken, met een volledig begrip voor hun standpunt en wensen, dan de mooiste theorieën te verkondigen en in jezelf te koesteren, terwijl je het streven van anderen en hun zienswijze over het hoofd ziet.

Het is belangrijker om als groep en gemeenschap gezamenlijk, onverschillig welke bezigheid harmonisch te verrichten, dan afzonderlijk je bezig te houden met de hoogheid van de geest of goede daden te stellen, maar niemand de mogelijkheid te geven daaraan deel te hebben.

Misschien zeg ik dit alles niet direct diplomatiek, maar wat volgens mij voor deze Orde werkelijk van belang zou zijn, kan ik u wel zeggen:

Werken de leden zodanig samen, dat zij gezamenlijk in staat zijn een ieder, die in de puree zit, er een eindje uit te halen? Hebben de leden al eens overwogen, hoe zij elkaar kunnen helpen om de lessen beter te begrijpen? Heeft men al groepen, die zich dit ten doel hebben gesteld?

Heeft men er al eens over nagedacht, dat het bij ziekenbezoek even belangrijk is, dat de afwas wordt gedaan, als het schenken van een glimlach, goede woorden en zelfs wat geestelijke kracht? Heeft men er al eens over nagedacht, hoe belangrijk het is om zich - ook al ken je elkaar misschien niet zo goed - toch ten opzichte van elkaar als werkelijke broeders en zusters te gedragen, in plaats harmonisch onder elkaar in een te klein groepje te blijven konkelen en kleppen?


Uit de lezing: 17 november 1961 - 'Stem van Gene Zijde' - "Waarheen moderne maatschappij?"