ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Is er ooit leven op de maan geweest?

Antwoord:

 In de zin van menselijk leven neen. De maan heeft wel leven gehuisvest, maar dit
was leven dat van elders kwam. Zij heeft niet zelf een zuiver materieel leven voortgebracht in
de hier gangbare zin van het woord. Willen wij een eigen leven vinden dan moeten wij
teruggaan tot de tijd dat de maan een eigen zeer lichte en snel verlopende atmosfeer had. De
daar levende entiteiten moeten wij dan als gas-bevoertuigde wezens aanspreken. Dezen
leefden op de maan voor het invangen door de aarde en nog korte tijd daarna. De nieuw
ontstane spin, plus de aantrekking van de aarde en de zon, die veel grotere massa hebben dan
de maan zelf, deed toen de laatste resten gas verdwijnen. Er is nog maar heel weinig van de
atmosfeer op de maan over. Er is in de maankorst hier en daar nog wel een kleine rest van de
atmosfeer over, maar dat is toch het noemen eigenlijk niet meer waard - zeker niet vergeleken
met uw eigen atmosfeer. Maar voor sommige planeten is dat dan weer net een dikke soep.

Uit de lezing: 11 juli 1969 - "De invloeden van de maan'' Stem van Gene Zijde III  1968-1969