ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Gelooft u dat door een verzwakking van het leven op aarde steeds meer het leven geteisterd wordt door virussen en bacteriën?

Antwoord:

Ja, laat ik het zo zeggen: er zijn bestrijdingsmethoden voor ziektebeelden, die positief zijn, d.w.z. dat ze in feite de ziekteverwekker de levensmogelijkheden ontnemen. Er zijn echter ook andere bestrijdingsmogelijkheden, waarbij je weliswaar de ziekte verdrijft, maar gelijktijdig a.h.w. bacteriën voor een deel muteert, zelfs voor viri kan dat gebeuren. Daardoor ontstaat een versnelde mutatie, die het menselijk organisme niet bij kan houden. En juist op die punten zullen we dan te maken krijgen met nieuwe ziekten. Oude ziekten kun je meestal plaatsen. Maar de nieuwe vormen, waarin ze optreden en daardoor blijkt dus in feite de mensheid niet zwakker te worden, maar ze heeft zich te zeer gebouwd, gebaseerd moet ik zeggen, op het kunstmatig bestrijden van kwalen en niet op het voorkomen van omstandigheden, waarin de kwalen zich kunnen uiten. Het resultaat zal zijn dat in heel veel landen alleen al door de gebruiken en leefgewoonten endemische ziekten ontstaan. En die endemische ziekten zouden kunnen overslaan naar andere volkeren, wanneer ze alleen door meditatie en niet door andere kwaliteiten en geestelijke oefening, maar ook leefwijze onmogelijk worden gemaakt. Nou, dat was een heel verhaal en ik hoop niet dat het u pessimistisch heeft gestemd. Kijk, laat ik u troosten. Als u denkt wat gaat het met de wereld slecht, binnenkort is er bij ons weer een plaatsje voor u vrij, al is het maar op het schellinkje. En dan kunt u lekker zien of u gelijk hebt. Dat zal tegenvallen. Maar als u denkt: we kunnen er het beste van maken, we kunnen positief doen, dan moet u eens kijken hoe het meevalt, ondanks alles. Zelfs een kwaaltje wat je hebt, zelfs een sociaal conflict wat je hebt, als je er steeds het beste van probeert te maken en zoekt naar de positieve factoren, niet de kwaaie factoren gaan bestrijden, heeft weinig zin. Versterk het goede, niet verzwak het kwade. Dan zult u met verbazing zien, dat dergelijke dingen allemaal veel beter gaan dan u had gedacht.

 

Uit de lezing: 13 sept 1988 - 'De overgang van dier naar mens ' Kring Rotterdam 1988-1989