ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

U vraagt ons: wat is rechtvaardigheid? Een woord, dat stamt uit de taal. En de
taal komt voort uit begrip. Betekent dit dat het begrip bij ons verloren is gegaan?

Antwoord:

 Rechtvaardig betekent: vaardig - dus bekwaam tot het erkennen van de rechten,
die je hebt – in casu de rechten en mogelijkheden van de plaats die je inneemt, ook ten
aanzien van anderen. Dan betekende ook oorspronkelijk rechtvaardigheid: het waarmaken van
jezelf, ook tegenover anderen. In de bijbel is rechtvaardigheid verbonden met de wijze waarop
God optreedt, de wijze waarop de aartsvaders leven. In de praktijk kwam dit neer op een
jezelf waarmaken en een jezelf tegenover de buitenwereld gelijkblijven en handhaven,
ongeacht de kosten daarvan.
Uit de lezing: 4 sept 1970 - "De mens in strijd met zichzelve'' Stem van gene zijde lll 1970