ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Kan een geest misleid worden?

Antwoord:

Neen. De geest kan zichzelf misleiden. Zo gaat het ook met
mensen. Mensen misleiden zichzelf voor het grootste gedeelte en zij worden zeker niet zonder
meer misleid. Ik zal proberen u een en ander uit te leggen.
De werkelijke gang van zaken van leven als geest of leven in de stof is gebaseerd op een in
zich vaste reeks van mogelijkheden waartussen vrijelijk kan worden gekozen.
Je hebt dus in feite een levensweg waarin een aantal hoogtepunten redelijk vastliggen. Het zijn
alleen de betekenissen ervan die we kunnen wijzigen. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. In
uw wereld zijn heel dikke vrouwen over het algemeen wezens die men met enig leedwezen of
medelijden beziet. Wanneer u zich echter begeeft naar bepaalde negerstaten zult u ontdekken,
dat die omvang daar juist het summum van schoonheid is. Het feit blijft dus hetzelfde, maar
de waardering is een andere. Het resultaat is, dat bij u enorm veel verdiend kan worden door
dames te laten vermageren en dat in dat andere land de dames alles zullen doen om vooral
lekker vet te worden.
De feiten zijn onontkoombaar. Wij kunnen de betekenis van elk feit voor onszelf echter
bepalen en daarmee de manier waarop we het beleven. Wanneer je het nu hebt over de
misleide geest op aarde, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: "ja, maar wanneer verteld wordt dat
het lam ons aller lasten draagt, is dat dan misleiding?" In zekere zin is het zelfmisleiding,
omdat er namelijk niet staat, dat Jezus uw schuld op zich neemt met dien verstande, dat u zelf
niets hoeft te doen. Wanneer je dus op die manier jezelf misleidt dan komt dat voort uit je
behoefte om het voor jezelf een beetje gemakkelijker te maken. Er zijn mensen die zeggen,
dat zij gelijk hebben en dat zij worden uitverkoren en anderen niet. Die mensen kunnen gelijk
hebben in die zin, dat ze uitverkoren zijn. Maar die uitverkiezing zal dan niet gebaseerd zijn op
het aanhangen van een bepaalde leer of een systeem, maar op de wijze waarop ze leren en de
harmonie die ze in zichzelf krijgen met hogere krachten en waarden.
Uit de lezing: 22 november 1983 - "De misleide geest op aarde en in de sferen'' Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1983-1984