ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Wanneer na een langdurig contact de geest in een sfeer is gekomen, vanwaaruit geen direct contact met de aarde meer mogelijk is, is het hem dan toch mogelijk te ervaren, welke problemen de stofmens heeft? Kan hij dan door een andere geest zijn hulp toch nog sturen?

Antwoord:

Ja, deze vraag is in verband met uw probleem eigenlijk niet helemaal zuiver gesteld, als u het mij niet kwalijk neemt, dat ik dit naar voren breng. De vraag is n.l. niet, of een geest in een zo hoge sfeer komt, zodat hij de aarde niet meer kan bereiken de vraag is, of een geest in een zo hoge sfeer komt, dat zijn mogelijkheden voor een direct contact met de aarde - door de instellingen en omstandigheden, die op aarde bestaan - verminderen of ophouden. Dit is inderdaad mogelijk. Maar als er een gemeenschappelijk deel van leven en denken is, dan blijft dat deel altijd beiden gemeen. Daarvoor maakt geen verschil van werelden of sferen ook maar iets uit. Wanneer er dus werkelijk problemen zijn - en u denkt niet aan de stoffelijke, maar u denkt werkelijk aan die problemen, die ook voor de geest belangrijk zijn - dan zal zelfs de hoogste geest zich daarvan bewust zijn, indien er eenmaal een band bestaat. De vraag of zo iemand kan helpen door een ander te sturen, kan dan ook wel bevestigend worden beantwoord. Het is soms noodzakelijk om - laat ons zeggen - op een meer kenbare manier of duidelijker manier hulp of leiding te verschaffen. Wanneer men dus door omstandigheden niet in staat is om die sfeer te verlaten en zover af te dalen, dat men dit persoonlijk kan doen, dan kan men iemand anders, die tot eenzelfde harmonische keten behoort, vragen om dit door beïnvloeding e.d. tot stand te brengen. Maar toch een waarschuwing hierbij. Hulp krijgt u alleen, als u zelf begint uw problemen op te lossen. Want alleen dán is positief (dus van uit het licht) werkelijke hulp nodig en mogelijk. Het probleem op zichzelf zal - zolang het bestaat - dus nooit aanleiding zijn voor de geest om in te grijpen of te helpen, zeker niet voor een lichtende geest. Wanneer u stelt, dat iemand zo hoog is, dat hij de aarde niet meer direct kan bereiken, dan moeten wij aannemen, dat hij zich in een redelijk lichtende sfeer bevindt; zeer waarschijnlijk in één van die werelden, waarin geen vorm meer bestaat en misschien alleen zuiver licht. Hieruit volgt dan, dat juist zo'n geest alleen dan hulp zal verlenen en zal ingrijpen, indien hij overtuigd is, dat men zelf reeds een actie begint. Anders gezegd: Zet de eerste stap zelf; dan zult u bij verdere schreden hulp en leiding vinden. Maar als u alleen maar met het probleem blijft zitten, zal zeker uit een dergelijke hoge sfeer geen hulp kunnen volgen. Is dit met de door mij bijgevoegde appendix voldoende?


Uit de lezing: 19 maart 1962 - De band tussen geest en stof - Plaatselijke kringen - kring Den Haag 1961 - 1962

'De band tussen geest en stof '