ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Wij leven thans ook weer in een periode die veel overeenkomst vertoont met die van Atlantis voor de ondergang. Verwacht u die ondergang nu ook weer of zal de wereld ten goede veranderen?


Antwoord:

De berekening van de kansen voor het voortbestaan of ondergaan van het laatste Atlantische rijk gaf ongeveer 50/50. De ondergang zelf was het resultaat van menselijke angst en begeerte die sterker waren dan de rede.

Indien dit in de huidige periode eveneens gebeurt dan zou dit logischerwijs de ondergang van de huidige beschaving tot gevolg hebben. Maar gezien overal steeds meer optredende goodwill t.a.v. anderen, de poging om vrede te bevorderen en de offers die velen geneigd zijn te brengen ter wille van de vrede, doen mij vermoeden dat deze wereld niet zal ondergaan en ook de Westerse beschaving niet verloren zal gaan, maar dat wel kleinere oorlogen grote veranderingen zullen betekenen o.a. in het sociaal bestel zoals dat thans bestaat. 

Dus ik neem niet aan dat de Atlantische ramp zich zal herhalen.

Wel neem ik aan dat zowel natuurverschijnselen als kleine oorlogen, opstanden en relletjes in verschillende staten een verandering van de huidige structuur nodig zullen maken en zowel de goede wil van een groot gedeelte van de wereldbewoners als de grote angst voor de oorlog zullen een rem zijn op al te grote gewelddadigheden. Daarom neem ik aan dat de huidige beschaving een volgende trap zal betreden en als zodanig een van de grondslagen zal kunnen zijn waarop de beschaving van de Aquariusperiode zal worden opgebouwd.

 

Uit de lezing: 13 maart 1957 - 'Kring Den Haag' - 'Heeft Atlantis bestaan?'

 

 

Zeefdruk, gemaakt door Harry Meijer.
(Lid geweest van de ODV vanaf 1957 tot aan zijn overlijden in augustus 1990)

Deze zeefdruk stelt voor: 'De overgang van het Vissen- naar het  Aquariustijdperk'.

 

Waterman