ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

 Is er een centrale melkwegentiteit met een eigen karakter?

Antwoord:

Ja, zo zou je het wel uit kunnen drukken. De moeilijkheid hierbij is weer, dat deze
melkwegentiteit dan het geheel van het melkwegstelsel omvat, dit betekent, dat de eigen
persoonlijkheden, als bv. die van de zon, beschouwd kunnen worden als cellen van deze
persoonlijkheid, waarbij u dan weer en heel klein deeltje zou kunnen zijn in een deel van een
celkern bijvoorbeeld. Ik meen echter, dat een dergelijke persoonlijkheid zo danig onvoorstelbaar is, dat je beter doet je maar niet al te veel met een mogelijk karakter en andere
eigenschappen daarvan bezig te houden. Deze persoonlijkheid vertegenwoordigt dus niet
alleen het centrum, maar het geheel, inclusief de zon en de aarde.
Uit de lezing: 10 jan 1969 - "Kracht uit de ruimte''  Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1968-1969