ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

De grootste wet die ik ook heb leren erkennen, de wet van oorzaak en gevolg. Ik schreef eens neer: "het leven is wat u van het leven, en het leven van u maakt." Kunt u daarmee accoord gaan?

Antwoord:

 Neen, want dit is gebasserd op de veronderstelling dat de invloed die u op het leven heeft ook van het leven uitgaat, maar aangezien uw plaats in het leven door uw eigen houding bepaald wordt, is ook datgene wat het leven u biedt uiteindelijk afhankelijk van uw eigen eigenschappen en daden. Zo wordt u door de wet van oorzaak en gevolg verantwoordelijk gesteld niet slechts voor een deel van uw ervaring, maar voor alles.


Uit de lezing: 28 September 1951 - EENZAAMHEID Stem van Gene Zijde (I)

'Eenzaamheid - Wie ben ik? '