ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Wat is het voordeel van het paradoxale?

Antwoord:

Het voordeel van het paradoxale voor mij is wel, dat de mens hierdoor beseft, dat het schijnbaar onmogelijke soms mogelijk kan zijn, terwijl het schijnbaar logische en mogelijke soms onlogisch en onmogelijk blijkt te zijn.

De paradox wijst de mens dan op zijn onvermogen over alles onmiddellijk een oordeel te vellen. En met dit besef zal hij de wereld zowel als de sferen met een meer open geest kunnen benaderen.

Voor mij is dit het grote voordeel.

Het klinkt misschien paradoxaal: door het stellen van de onmogelijkheid van het mogelijke, of de mogelijkheid van het onmogelijke, realiseert de mens zich zowel zijn eigen mogelijkheden als de onmogelijkheid van vele van zijn eigen stellingen. 

 

Uit de lezing: 5 maart 1965 - 'Stem van Gene Zijde' - vragenavond