ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag:

Waarom vraagt men zich niet liever af of er iets is wat wel positief is en wat je kunt bevorderen?

Antwoord:

Wat de geldmanipulaties t.a.v. de derde wereld betreft, die zijn er natuurlijk. Uiteindelijk betaalt ook u grote bedragen uit aan dergelijke staten als ontwikkelingshulp, zodat zij de wapens kunnen kopen die andere staten, die meestal veel minder in verhouding aan die hulp bijdragen, bereid zijn hen te leveren tegen prijzen die in feite veel te hoog zijn omdat men hen alleen de verouderde modellen levert. Wij zijn zeker niet blind voor deze feiten. Maar hoe denkt u dit te kunnen bestrijden? U kunt demonstreren  en  staken wat u maar wilt en u zult niets bereiken. De enige wijze om dergelijke praktijken meer en meer onmogelijk en onrendabel  te maken  is, er iets anders voor in de plaats  te stellen.
 
Wanneer je een akker eenmaal hebt geploegd moet je niet je aandacht richten op het wieden van onkruid. Je komt dan nooit klaar. Men zal eerder zo snel mogelijk na het ploegen zijn koren uitzaaien. Wanneer het koren dan opschiet zal het het merendeel van het onkruid verstikken  en de rest die nog blijft valt niet meer op en is in feite van weinig belang. Wat betekent, dat je  beter doet te zoeken naar een positieve benadering. Bestrijd niet iemand, help eerder iemand. Wijs niet alleen op het onrecht dat er ongetwijfeld in de wereld bestaat en waaraan velen deel hebben, maar zorg vooral dat je zelf iets goeds, iets zeer positiefs voor anderen gaat betekenen. Die kleine dingen die je zelf nog kunt doen - ook al voel je je zwak en krachteloos – onderdrukken  het kwade in anderen. En hoe meer mensen in harmonie samen leren leven, hoe minder het onkruid de kans krijgt nog op te schieten.

 


Uit de lezing: 15 juli 1983 - Stem van Gene Zijde (III)

'De veranderende geest'