ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag:

Is de mens vrij?

Antwoord:

Dat is een hele grote vraag waarop moeilijk een antwoord te geven is.

Ik geloof dat vrijheid ook bestaat wanneer u de keuze hebt tussen eten onder bepaalde condities, of verhongeren. U zult zeggen het is een treurige keuze? maar U hebt de keuze. U kunt ze maken. Ik stel dit voorop omdat heel vaak wordt gezegd, ja maar ik moet doen wat een ander wil. Bv. mijn werkgever, of de regering of de politie. Dat is waar zodra u de consequenties van een anders optreden niet wenst te aanvaarden.

U kunt anders, u wilt het alleen niet en daar u bepaalde consequenties niet wilt aanvaarden, mogen we zeggen dat dit, al vindt u het niet prettig en zou u het anders wensen toch wel degelijk uw eigen vrije wil omvat.


Uit de lezing: 16 januari 1968 - Kring Antwerpen

'De vrije wil - de weg daartoe en de bereidingsmogelijkheden aangepast aan deze tijd'