ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Waar moet onze houding op gebaseerd zijn: medelijden of mededogen?

Antwoord:

Medelijden is dwaasheid. Door te lijden met anderen kan men hun lot niet verbeteren.
Mededogen is wijsheid. Het impliceert begrip voor het lijden van anderen en schept daardoor de mogelijkheid hun lijden te verminderen.

 

Uit de lezing: 9 januari 1959 - 'Stem van Gene Zijde' - 'Kan er een nieuwe wereldleraar zijn'