ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Welkom op de website van de ODV

De website van de Vereniging Orde der Verdraagzamen biedt een grote variëteit aan geestelijke onderwerpen, die in de periode van 1949 tot 1993 mediamiek werden doorgegeven via het diep-trance medium Karel van der Nagel.

Verspreiding door de jaren heen

De meeste van deze lezingen en discussies zijn destijds op band opgenomen en later uitgetypt, vaak door het medium zelf en vervolgens werden ze voor leden en belangstellenden gestencild en vermenigvuldigd. Op deze wijze is er een bibliotheek aangelegd van verslagen van meer dan 4300 lezingen en cursussen. Het grootste gedeelte daarvan is gepubliceerd op het openbare gedeelte van deze website. Het overige deel met nog meer achtergrondinformatie en extra lezingen is te raadplegen op de ledensite.

Later, begin deze eeuw, zijn alle verslagen en audiopnamen gedigitaliseerd en werd er een begin gemaakt met een website waarop de hele bibliotheek geplaatst kon worden. De lezingen werden in de originele vorm op de site gezet, maar deze waren moeilijk te lezen, aangezien ze van oude stencils gefotokopieërd zijn. Men besloot om de teksten op deze fotokopieën met OCR geschikt te maken voor tekstverwerking. Daarbij ontstonden echter gemakkelijk foutjes, zodat al het materiaal daarop nagekeken moest worden.

 

Huidige situatie

Er is nog maar een gedeelte van alle omgezette lezingen gecorrigeerd op typ- en scanfouten. Verschillende leden werken er hard aan om de betreffende verslagen zo foutloos mogelijk te maken. Dit kost tijd en gaat zeker nog een aantal jaren duren.

Deze unieke bibliotheek heeft echter zoveel te bieden dat er besloten is om de bibliotheek nu al open te stellen voor iedere geïnteresseerde lezer. Indien nodig kunt u altijd de originele lezingen in fotokopie eveneens raadplegen.

Van een groot aantal lezingen zijn ook de geluidsopnamen bewaard gebleven. Deze opnamen zijn nu in mp3-formaat te downloaden en te beluisteren. Ook voor visueel gehandicapten is het interessant om deze bijeenkomsten in de originele vorm te kunnen beluisteren.

Leden ODV

Op de Ledensite vindt u heel wat extra informatie:

Nieuwsbrieven door de jaren heen. U krijgt hierdoor een indruk van de samenwerking van het aardse bestuur en de geestelijke leiding: hoe werden de onderwerpen gekozen, wat waren de prioriteiten op geestelijk gebied voor bepaalde periodes. 

Verslagen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. 

Cursussen voor besloten groepen, bv. de Inwijdingsschool, de Groot Geestelijke Scholing en de Genezingsgroep.

Karel van der Nagel heeft ook zelf een flink aantal publicaties samengesteld en korte verhandelingen vanuit zijn ervaring en beleving als medium geschreven. Deze zijn alleen op de ledensite te vinden. Bovendien treft u daar ook een aantal indringende  interviews met dit medium aan.

Vrijwilligers

Alle werkzaamheden ten behoeve van deze website worden met veel tijd en inzet door onbetaalde vrijwilligers verricht. Als u de publicatie van de lezingen en cursussen van de Orde der Verdraagzamen ook belangrijk vindt, kunt u daaraan bijdragen door lid van de vereniging te worden of door een eenmalige donatie te geven.