ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Leef elk ogenblik met de kracht van je innerlijk licht, dat wat meer is dan je nu beseft te zijn.....
Laat het licht stralen. Omhels de kosmos die je niet eens kent en zeg: "het is goed mijzelf te zien, wetende dat ik veel meer ben".