ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Angst is een zodanige afkeer, dat ze leidt tot een emotionele verwarring.

Vertrouwen is aanvaarden dat niet vraagt.