ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

De kosmische wet ligt buiten alle dingen.
 
Tracht in te zien hoe belangrijk het is, te 'Zijn'.