ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Zoek naar de wijsheid in u zelf.

U is het woord gegeven dat, als een sleutel in uw eigen wezen liggend, u alle dingen kan openbaren.

Vindt daarom de sleutel die in u ligt, opdat u uw wereld mag kennen...