ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Jezelf te ontzeggen dat wat innerlijk voor je noodzakelijk is, is dwaasheid.

Datgene uiterlijk te aanvaarden wat innerlijk niet leeft, is dwaasheid.