ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Het hechten aan een oordeel van anderen is meestal gebaseerd op een innerlijke onzekerheid.

Zo gij beseft dat uw weten slechts een eiland is in de oceaan van uw onwetendheid, zult gij kunnen geloven.