ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Werk niet samen in woorden. Werk samen in daden. De daad brengt werkelijkheid, maar de woorden die men gezamelijk spreekt zijn een begoocheling waarin men zichzelf verliest.

Uw leringen zult gij zien als het spel der kinderen. Maar het Licht der waarheid zal u reinigen. En dat zal vervuld zijn wat beloofd is voor deze cyclus.