ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Video's

Het trancemedium Karel van der Nagel in actie. Een korte impressie van zo’n avond.
 

 

Voor de gehele sessie Reïncarnatie 25-05-1988 Amsterdam, ga naar:
https://youtu.be/rJoF8KVW5lA

 

 

 

Voor de gehele sessie Laag- en hoogzomerland 09-05-1989 Rotterdam, ga naar:
https://youtu.be/_iPacHYDaRc

 

 

 

Voor de gehele sessie Slotwoord en Afscheid 20-06-1989 Antwerpen, ga naar:
https://youtu.be/NwbhkfQh2ew