ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

In Amsterdam werden jarenlang lezingen gehouden in Hotel Krasnapolsky. De onderwerpen werden op de avond zelf vanuit de zaal aangedragen. De meeste van deze lezingen werden echter niet op schrift gezet. Wel is een groot aantal audio-opnamen gemaakt, die in recente jaren in mp3 omgezet is.

  Indexlijst Amsterdam

  Audiolijst Amsterdam