ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Amsterdam 1982-1983

Geest, ziel, IK

Datum
28-9-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Regressie

Datum
27-10-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Periodiciteit en cycli, discipline en concentratie

Datum
24-11-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Intuïtie en doemdenken

Datum
26-1-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Atheïsme

Datum
23-2-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Ezechiël, Werkeloosheid

Datum
23-3-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Ezechiël
  2. Werkeloosheid
  3. Vragen en antwoorden
  4. Gebed

Bang voor USA of USSR Revolutie, vrede anarchisme

Datum
31-3-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Bang voor USA of USSR Revolutie, vrede anarchisme (deel I)
  2. Bang voor USA of USSR Revolutie, vrede anarchisme (deel II)

Het verband tussen geest en ziel

Datum
25-5-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3

Wat is logisch? De 9e straal

Datum
29-6-1983 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1982-1983
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Wat is logisch?, De 9e straal
  2. Vragengedeelte