ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Psychiaters en Sjamanen

Datum
24-9-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

Veranderlijke stralingen

Datum
29-10-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

Zin en onzin van geld

Datum
26-11-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

De stralen van het oerlicht

Datum
28-1-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

De mens in deze tijd en de nabije toekomst

Datum
25-2-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

Geestelijke hutspot: Ego, Kracht, Geest, Ziel, Aids

Datum
25-3-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Amsterdam 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

Het principe van verdraagzaamheid

Datum
29-4-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud

Hersenhelften en over vergroting bewustzijn

Datum
27-5-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1986-1987
Mp3
Mp3
Inhoud