ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Amsterdam 1990-1991

De Golfoorlog

Datum
7-2-1991 
Soort
lezing op eigen titel 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Amsterdam > Am 1990-1991
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De Golfoorlog
  2. Discussie (o.a. over de werking van de kundalini-energie, funkties van auralichamen, Rudolf Steiner, De Rozenkruisers. Astrologie)
  3. Het schone woord: Inkeer-vrede-Irak