ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Behalve in Den Haag, waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden, werden in Amsterdam, Arnhem, Hilversum, en later ook in Rotterdam op regelmatige basis lezingen verzorgd door geestelijke sprekers d.m.v. het medium, waarbij er gelegenheid was tot discussie over het onderwerp. Na de pauze was er veelal gelegenheid tot het stellen van vragen over eigen ingebrachte onderwerpen.
In België werden in Antwerpen en enige tijd ook in Gent bijeenkomsten belegd. Een korte periode waren er eveneens bijeenkomsten in Hengelo en Heemstede, incidenteel ook elders bv in Eindhoven en in de laatste jaren in Gouda.