ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Humor, zin en betekenis

Datum
15-1-1988 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1987-1988
Mp3
Mp3
Inhoud

De boom des levens

Datum
3-3-1988 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1987-1988
Mp3
Inhoud

Waarneming en waarnemingsvermogen

Datum
10-3-1988 
Soort
lezing  
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1987-1988
Pdf tekst
Inhoud

Tolerantie en fanatisme

Datum
11-3-1988 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1987-1988
Mp3
Mp3
Inhoud

Genetische manipulatie

Datum
10-6-1988 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (IV) > Stem 1987-1988
Mp3
Pdf tekst
Inhoud