ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De Atlantische periode

Datum
27-9-1990 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1990-1991
Pdf tekst
Inhoud

De Golfoorlog

Datum
7-2-1991 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (IV) > Stem 1990-1991
Pdf tekst
Inhoud

Gedachtekracht

Datum
24-4-1991 
Soort
Lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde IV (op eigen titel) > Stem van Gene Zijde 1990-1991
Pdf tekst
Inhoud

Heroriëntatie in ons leven

Datum
2-5-1991 
Soort
geluidsbestand 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (IV) > Stem 1990-1991
Mp3
Mp3
Inhoud

Het denken van de geest en van de mens

Datum
24-6-1991 
Soort
lezing Stem op eigen titel 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (IV) > Stem 1990-1991
Pdf tekst
Inhoud