ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1988-1989

Meesters spraken - deel 1

Datum
30-4-1989 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1988-1989
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Deel I: Een juiste leefwijze in deze dagen
 2. Deel II: Ik wil U helpen om in deze tijd van verandering verbetering te vinden
 3. Deel III: De krachten van deze tijd...
 4. Deel IV: Wanneer een mens het licht der waarheid begeert, zo luistert hij in zichzelf
 5. Deel V: Sprekend van de krachten van het licht
 6. Deel VI: In de beperking van het lichaam zijn de gedachten gekluisterd
 7. Deel VII: De krachten die in uw wereld optreden
 8. Deel VIII: Wanneer de mensheid ziet
 9. Deel IX: Dit is een tijd waarin u meer dan ooit wordt verenigd met de krachten van ons streven
 10. Deel X: Wanneer de mens in zijn leven wordt beroerd zo is zijn kreet: gerechtigheid
 11. Deel XI: Er is in het leven een bron
 12. Deel XII: Leerstellingen van de wereldleraar
 13. Deel XIII: Altijd wanneer ik terugkeer naar de wereld, word ik getroffen door haar enorm beroerd worden door het onbelangrijke

Meesters spraken - deel 2

Datum
31-5-1989 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1988-1989
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Deel I: De Steen der Wijzen
 2. Deel II: De wereld van heden
 3. Deel III: Wij leven in dromen
 4. Deel IV: Wanneer de mensheid het lijden van anderen herdenkt..
 5. Deel V: Wanneer de Broederschap haar taak op aarde op de juiste wijze wil vervullen...
 6. Deel VI: Wanneer wij in deze dagen zien...
 7. Deel VII: Uit de grote zee van kracht..
 8. Deel VIII: Wanneer de Witte Broederschap vanuit haar Raad tot beslissingen komt...
 9. Deel IX: De mensheid is verzonken in de dromen der materie
 10. Deel X: Het is in deze dagen noodzakelijk de mens te wijzen op zijn verplichtingen en mogelijkheden
 11. Deel XI: In deze dagen heeft Raad van de Witte Broederschap haar besluiten vastgesteld