ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Stem van Gene Zijde 1952-1953

De betrekking tussen mens en aarde en kosmos

Datum
10-10-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De betrekking tussen mens en aarde en dat wat men de kosmos noemt
 2. Vragen naar aanleiding van de rede
 3. Vragenrubriek
 4. De waarde van berouw (gedicht)

Het ontstaan van de mens

Datum
24-10-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het ontstaan van de mens
 2. Vragen naar aanleiding van het besprokene
 3. Prediker 9, vers 10 (tweede spreker)
 4. Vragenrubriek
 5. Het Schone Woord (gedicht)
 6. Zelfbeheersing (bladvulling)

Mens en godsdienst; Astrologie

Datum
31-10-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Mens en godsdienst en godsdienst als weg of als hulpmiddel tot de eeuwigheid
 2. Astrologie en de wezenlijke waarde van het menselijke recht en de menselijke rechtspraak
 3. Vragenrubriek
 4. Beschrijving van het Rozenkruis (Het schone woord)

Spiritisme en spiritualisme

Datum
7-11-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Spiritisme en spiritualisme
 2. Leven en betekenis van Lazarus
 3. Vragenrubriek
 4. Het schone woord (gedicht)
 5. Zelfbeheersing (vervolg van 24 Oktober)

De mens en de mensheid

Datum
14-11-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De mens en de mensheid
 2. Water in het Oude en het Nieuwe testament
 3. Vragenrubriek o.a. Bidden, Muziek
 4. Het schone woord: Gods wijsheid-Liefde en kracht-Muziek-Vrede-Harmonie

De beïnvloeding van de wereld

Datum
21-11-1952 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De beïnvloeding van de wereld en zendingswerk van de regulerende godheid
 2. Hebt uw vijanden lief
 3. Vragenrubriek
 4. Het Schone Woord
 5. Verdraagzaamheid

Vragen en prognose over politiek, gezondheid en wetenschap

Datum
28-12-1952 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde II > Stem van Gene Zijde 1952-1953
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Vragen en prognose over politiek, gezondheid en wetenschap

2. Wetenschap en geestelijk weten

3. Woordafleidingen

4. Het Schone Woord - De Ster (sprookje)

De levende God en de machten die werken in de wereld

Datum
30-1-1953 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De levende God en de machten die werken in de wereld
 2. De magische macht van het geluid, stem, zang en muziek
 3. Het Schone Woord

Vragenrubriek IV en n.a.v de watersnoodramp Zeeland

Datum
6-2-1953 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Vragenrubriek IV (30 Januari)
 2. N.a.v. de watersnoodramp Zeeland
 3. Astrologie door een ODV-lid
 4. Aurische kleuren (Visser)

Over onze ziel, over ons leven en de wet van oorzaak en gevolg

Datum
27-2-1953 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1952-1953)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Over onze ziel, over ons leven, (conclusies)
 2. De wet van oorzaak en gevolg
 3. Vragenrubriek
 4. Het Schone Woord