ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Gouda 1990-1991

Relaties tussen mensen en tussen geest en mens

Datum
7-12-1990 
Soort
Lezing ( Zonder bijstand Geestelijk Curatorium) 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Overige Kringen > GO 1990-1991
Mp3
Mp3
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Relaties tussen mensen en geest en mens
  2. Vragengedeelte o.a.:In de bijbel staat dat men zich niet mag bezig houden met occulte zaken moeten we dat letterlijk opvatten?, Is het zo dat wij mensen uit karmisch oogpunt elkaar ontmoeten en incarneren en bestemd zijn een relatie op te opbouwen?