ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1981-1982

Evolutieleer van mineralen tot en met de mens

Datum
31-8-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Evolutieleer van mineralen tot en met de mens
 2. Discussie o.a. Vanwaar kwamen de eerste geesten toen de tijd rijp was voor het manifesteren van leven op deze aarde?, Hoe is de relatie tussen de hersenen en het denkproces Leert de geest in de stof te denken? Wat of wie komt er na de mens?
 3. Slotwoord

Agressie

Datum
12-11-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Agressie
 2. Discussie o.a. Hoe kan men het best reageren op agressie in zichzelf in de naaste omgeving en in de wereld in het algemeen?, Zijn er fysieke oorzaken van agressief gedrag Hoe is de geest hierbij betrokken?, Hoe agressie tussen staten te verminderen?

Menselijk magnetisme

Datum
18-12-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Menselijk magnetisme, Wat verstaan we eronder, Regels om bij genezing te   hanteren, Kirlianfotogr.: Onregelmatigheid van de uitstraling van de zieke, Oosterse opvattingen omtrent de levenstromen, Is de mens gevoelig voor andere magnetismen
 2. Discussie o.a. Beïnvloeden bestralingstechnieken als ultra korte golf-radar-microwave de eigen uitstraling van de mens, Zichzelf magnetiseren?, Hebben de werkingen van de 2 hersenhelften ook nog invloed op het ontstaan van het z.g.n. magnetisme
 3. Afsluiting

Niet-stoffelijke lichamen en hun krachten

Datum
8-4-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Niet-stoffelijke lichamen en hun krachten, Het astraal voertuig, Het levenslichaam, Het laag-geestelijke lichaam, Het normale geestelijke voertuig, De sfeer van de eenvormigheid, De sfeer van klanken en kleuren, Een voertuig van kleur enz.
 2. Discussie o.a. Gaan de werelden continu in elkaar over of sprongsgewijs, Het etherisch dubbel,  Het uittreden,Hoe bewust gebruik te maken van je hogere voertuigen, Begrippen als geest-ziel-monade
 3. Narede
 4. Een voertuig dat we alleen als kleur kunnen uitdrukken

Opbouw en afbraak van astrale schillen

Datum
5-5-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Opbouw en afbraak van astrale schillen
 2. Discussie o.a. Een uittredingsdroom, De juiste instelling om positief met de beeldherinneringen van overleden ouders bezig te zijn, Echte gebedsverhoring, De eigenschappen die in een astrale schil zijn ingebouwd, Psychotici en schizofrenen
 3. Slotwoord

Dromen en hun uitleg

Datum
10-6-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Dromen en hun uitleg, Wat is een droom, Uittredingsdromen, Een geïnduceerde droom, Wat voor geesten induceren dromen
 2. Discussie o.a. Wat is de betekenis van universele dromen, Waarom maken entiteiten niet veelvuldiger gebruik van droominductie om mensen op aarde te helpen, Hoe kan men zijn dromen bewuster leren beleven, Hoe stel je zelf een uittredingsdroom vast
 3. Besluit

Ontwikkeling van intuïtie

Datum
8-7-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Ontwikkeling van intuïtie
 2. Discussie o.a.: Heeft het verschijnsel Deja-Vu met intuïtie te maken, De relatie met het Aha-erlebnis, Kleuters hebben een grotere intuïtie dan volwassenen Moet je ze dan meer hun eigen weg laten gaan?, Intuïtief musiceren, Intuïtie en aanvoelen
 3. Besluit