ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1973-1974

De nieuwe geneeswijze

Datum
11-10-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De nieuwe geneeswijze, (Onderverdeling van kwalen, Gebruik maken van  licht en geluid, Energiegevers, Psychische kwalen, Geestelijke genezing, Voeding, Middel tegen een kater)
 2. Discussie (o.a. Acupunctuur, Cel-therapie, Neuraal-therapie, Kleur- en geluidstherapie, Antroposofische geneesweijze, Bomen, Water, Breuk, Gepotentieerde geneesmiddelen, Slapeloosheid, Allergie, Epilepsie, Embolie, Yoga,)
 3. Conclusie

Mensen, kleuren, kosmische stralingen

Datum
8-11-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding, Kosmische stralingen, Niet-actieve geestelijke straal, Actieve geestelijke straal, Geestelijke krachten
 2. Discussie
 3. Nabeschouwing, Voorbeelden

Radio-uitzending van de VPRO

Datum
16-11-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Hoe is het om dood te zijn?, Wanneer bent u overleden en wie bent u?, Komt u vaak terecht in een rol van verschillende personen?, Heeft u invloed op levende mensen?, Spreken in moderne terminologie, Kent u angst?
 2. Heeft u een geweten?, Kunt u of wilt u opnieuw geboren worden of blijft u liever waar u zit?, Kunt u de mensen in Hilversum met u praten beschrijven?, Kunt u een beschrijving geven van uw wereld?, Waar verdwijnt u weer naartoe?,
 3. Ondervindt uw persoon daar geen hinder van?, Wat zegt u de naam Nova-Zembla?

Een nieuwe weg door de sferen

Datum
12-12-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Een nieuwe weg door de sferen, (De weg in 5 stappen, Verschillende sferen, Oefeningen)
 2. Discussie (o.a. Crematie of begraven, Abstracte composities van schilders, Zintuigprikkels na de dood?, Die sferen liggen in mij, Componisten, Een wonderkind,  De sferen abstracter dan 50 jaar geleden, Kunst, Leadbeater)
 3. Slotwoord

De mens van morgen

Datum
7-2-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De mens van morgen, (Hoe beleeft men zichzelf, De mens van vandaag)
 2. Discussie (o.a. Het nihilisme, Is resonantie bij mensen mogelijk, Paranormale gaven, Vrijmetselaren, Verschuiven van de aardas, Definitie van ego)
 3. Narede

Ziektebeeld en innerlijke disharmonie

Datum
13-6-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Ziektebeeld en innerlijke disharmonie, (Reumatiek, Migraine, Spierpijnen)
 2. Discussie (o.a. Evenwichtsstoornis, Invloeden van het weer, De kosmische stralingen, Osteopathie, Behandelingsmethode van Stiner, Acupunctuur, Invloed van trillingen op de gezondheid van de mens, Genezen door muziek)
 3. Conclusie

Uittredingen

Datum
11-7-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1973-1974
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Uittredingen: Omschrijving, Enkele raadgevingen of proceduretips, Afstand, Enige aanwijzingen voor uittreding, Wat kunt u onder meer zien bij uittredingen?
 2. Discussie
 3. Slotwoord