ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1961-1962

Geloven en kunnen in vertrouwen op Hogere Macht

Datum
22-1-1962 
Soort
Studiebijeenkomst 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Geloven en kunnen in vertrouwen op Hogere Macht
 2. Erkenning van ons deelzijn van het Opperwezen
 3. Vragengedeelte

Vervolg vragen: Geloven en kunnen

Datum
7-2-1962 
Soort
Studiebijeenkomst  
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Vervolg Geloven en kunnen
 2. Vraag en u zal gegeven worden en Vraag en u zal niet gegeven worden
 3. Het kennen van de eigen ziel en het contact met het goddelijke
 4. Oefening voor contact met de ziel?
 5. Doen en denken
 6. Over de vrije wil
 7. Het symbolisch verlaten van een kamer
 8. Zet alle redelijkheid opzij, blijf steeds redelijk

De gedachtewereld van de mens en de werkelijkheid

Datum
20-2-1962 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De gedachtewereld van de mens en de werkelijkheid
 2. Blijft ons de vraag of er een God is
 3. Innerlijke behoeften en denkbeelden van de mens
 4. Basisregels voor de Kosmische Werkelijkheid
 5. De mens en de Geest
 6. Het verschijnsel van de harmonie
 7. Kracht en energie

Meditatie en drie kosmische wetten

Datum
28-2-1962 
Soort
Lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Meditatie: als middelpunt Uw eigen persoonlijkheid met alle kapaciteiten
 2. De drie wetten: Oorzaak en gevolg - De wet van evenwicht - De wet der gelijkmatigheid
 3. Gelijkmatigheid (door een hoog bewuste entiteit)

Vervolg meditatie en drie kosmische wetten

Datum
29-3-1962 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Bij streving naar bewustzijnsverhoging moet de mes zich eerst ontdoen van datgene wat in zijn ogen waardevol lijkt
 2. Het gebrek dat ieder heeft dat hij te weinig aandacht aan zichzelf besteedt

Werken met de drie Goddelijke Krachten of Harmonieën

Datum
9-5-1962 
Soort
Studiebijeenkomst 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Werken met de drie Goddelijke Krachten of harmonieën, De Harmonie van Eenheid, De Harmonie van Gelijk Streving, De Harmonie van Onderwerping

Voorwaarden tot geestelijk werken

Datum
29-5-1962 
Soort
Kursus 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Voorwaarden tot geestelijk werken
 2. U kunt uzelf indelen in drie soorten
 3. Zekerheid over het hiernamaals
 4. De harmonie als eerste punt
 5. Vertrouwen krijgen in het doel
 6. Wij brengen geen leer
 7. Over leven na de dood