ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden hier openbare discussiebijeenkomsten gehouden. Onderwerpen konden in de regel vanuit de zaal worden gesteld.

  pdf Indexlijst Rotterdam

  pdf Audiolijst Rotterdam