ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden hier openbare discussiebijeenkomsten gehouden. Onderwerpen konden in de regel vanuit de zaal worden gesteld.

  Indexlijst Rotterdam

 Audiolijst Rotterdam