ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Deze bijeenkomsten werden vroeger gehouden in Tibet in de Wessac-vallei, maar vinden tegenwoordig jaarlijks plaats in het hooggebergte van de noordelijke Andes. Op die bijeenkomst vindt er een uitwisseling plaats tussen vele geestelijke entiteiten die samenwerken in en met de Witte Broederschap, zoals het Verborgen Priesterrijk en de Graalridders, maar ook ingewijden op aarde en de hoogst mogelijke kosmische krachten via een rituele plechtigheid. Het doel is om de kosmische en geestelijke invloeden en krachten voor de aangebroken periode zodanig kenbaar te maken, dat aan de hand van dat beeld de aanwezige groeperingen gemeenschappelijk conclusies kunnen trekken. Vervolgens wordt voor de komende periode (van Wessac tot Wessac) de planning van hun werkzaamheden daarop afgestemd.
De bijeenkomst begint op het ogenblik dat de maan boven de horizon komt in de nacht volgende op de dag na de eerste volle maan in mei en duurt vanaf dat ogenblik tot rond 24 uur later.


Dit citaat uit de Esoterische Kring, 19 april 1971, geeft een goed beeld van het ritueel.


“Bij deze grote galabijeenkomst van de Witte Broederschap voltrekken zich verschillende fasen van beraad en besluitvorming, terwijl centraal staat een soort plechtigheid.
....
Er is sprake van een groep hoge ingewijden, men noemt hun plaats wel het altaar. Daarvoor staat dan nog een driehoek en een vierhoek: dat zijn weer ingewijden van een andere graad met een zekere concentratieopdracht. En daaromheen staat de z.g. maan, een soort amphitheateropstelling, waar in de stof en in de geest velen aanwezig zijn, die nog geen volledige inwijding hebben gehad, maar toch regelmatig deelnemen aan het werk van de Broederschap.
....
Wanneer het feitelijke feest begint -dat hangt o.m. met de maanfase samen- komen in de geest mensen, die op aarde leven (uitgetreden) en vele entiteiten uit de verschillende sferen samen. Zij vormen de omschreven structuur en dan begint wat je het beste met een soort rituele plechtigheid kunt vergelijken. Er is een spreker, dan volgt daarop een vibratie - een telepathische overdracht- die ten doel heeft een zo groot mogelijke eenheid onder de aanwezigen tot stand te brengen en vanaf dat ogenblik wordt de leiding van het gemeenschappelijk denken overgenomen door degenen, die aan het z.g. altaar staan.
Hierbij wordt getracht een zo hoge afstemming te bereiken, dat op een eenvoudige wijze de hoogste krachten zich kunnen manifesteren. De uitstraling zou u kunnen vergelijken met een zoeklicht uit onbekende hoogte, dat met een grote felheid het altaar en hen die daaromheen staan, belicht.
Maar het is geen gewoon licht; het is een zuil, waarin verschillende uitstralingen en kleuren voorkomen.
....
Deze kleurwerkingen en wervelingen betekenen eigenlijk de kosmische verhoudingen. Je kunt daaruit aflezen hoeveel kracht er beschikbaar is.
....
Een overdracht van die krachten, waarin je in uitgetreden toestand aanwezig bent, is eveneens mogelijk. Het is een soort afstemmingsenergie. Het veroorzaakt een afgestemd zijn op de persoonlijkheid, waardoor hij de krachten, waarvoor hij in het bijzonder vatbaar bleek, later in verhoogde mate kan opnemen uit de kosmos, uit de sferen.”


De Witte Broederschap is geen organisatie naar aards model, maar de naam voor een conglomeraat van (geestelijke) groepen die elk op basis van harmonie samenwerken om de gemeenschappelijke aspecten van hun streven te realiseren. Elke groep heeft haar eigen doelstellingen van waaruit ze werkt. Samenwerking op basis van harmonie is alleen mogelijk als er een gemeenschappelijk voldoende aanvaardbaar doel is, waarbij elke groep mede zijn eigenheid behoudt en de samenwerking ook bijdraagt aan de eigen doelstellingen. Een van die groepen is de Orde der Verdraagzamen.

Wessac, Wessak, Wesac, Wesak of Vesak? Aangezien de naam is ontleend aan een oud Hindoe-feest en ook de naam is geworden van een riviertje in het Karakoram-gebergte in Tibet, mag worden aangenomen dat de naam op verschillende wijze naar een westers alfabet getranslitereerd kan worden. In de ODV-verslagen wordt het meestal gespeld als Wessac.

 

Wilt u weten in welke lezingen de Wessac-bijeenkomsten besproken worden, klik dan op Wessac_overzicht.pdf

 

Wessac-bijeenkomsten

Datum
7-5-2021 
Reeks
Wessac-bijeenkomsten > Wessac-bijeenkomsten
Inhoud