ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Deze bijeenkomsten werden vroeger gehouden in Tibet in de Wessac-vallei, maar vinden tegenwoordig jaarlijks plaats in het hooggebergte van de noordelijke Andes. Op die bijeenkomst vindt er een uitwisseling plaats tussen vele geestelijke entiteiten die samenwerken in en met de Witte Broederschap, maar ook ingewijden op aarde en de hoogst mogelijke kosmische krachten via een rituele plechtigheid.