ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Je hebt sleutelbegrippen nodig om de menselijke geest te onderzoeken en te ontsluieren om zodoende meer inzicht te verwerven en je houding t.o.v. je eigen leven te kunnen wijzigen. Er werd in deze cursussen veel meer direct aangesloten bij aardse onderwerpen, om daaraan de kennis van geestelijke aspecten aan toe te voegen. Mede d.m.v. praktische oefeningen werd gestimuleerd om de geestelijke materie zich eigen te maken.

 Indexlijst Sleutels