ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Sleutels betreft 32 jaargangen van twee parallelle jaarcursussen, bestaande uit 10 lessen, die liepen van oktober t/m juli. Het waren besloten groepen. De naam is symbolisch: de inhoud bevat sleutels waarmee toegang verkregen kon worden tot esoterisch gesloten gebieden.