ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1976-1977

Uitspraken van meesters en leraren

Datum
24-8-1976 
Soort
Cursus: Les I t/m VI 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Tijdelijke werkcategorie > Ar 1976-1977
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Begrippen Wereldleraar Wereldmeester, Het schone woord: Horizon-droom-verandering
  2. De magische leringen van de nieuwe wereldleraar en de mystieke werking van de meester, Het schone woord: Heiligdom
  3. De betekenis van de Leraar en de Meester morgen, Het schone woord: Gedachte over Kerstmis en de jaarwisseling
  4. Op Jesus volgde het Vissentijdperk, Het schone woord: Meeleven
  5. Het plaatsen van Jesus in de moderne tijd (Vervolg op les IV), Het schone woord: Den Uyl-olie-vakantie
  6. De ware Christus in deze tijd, Het schone woord: Ideologie-begrip-geduld

De verhouding van de aarde tot de geestenwereld

Datum
23-11-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1976-1977
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De verhouding van de aarde tot de geestenwereld
  2. Het schone woord: Filosofie over de herfst