ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1963-1964

Zo boven, zo beneden

Datum
22-10-1963 
Soort
Cursus I t/m IV 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1963-1964
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Zo boven zo beneden, Vragengedeelte o.a. Harmonie, De bron van alle leven is de bron van alle Licht de bron van alle duister
  2. Vragengedeelte o.a. Wat doe je eigenlijk met die magie, Samenvatting, Werken met een beeld of voorstelling, Gedachtenkrachten, Mediumschap
  3. De verhouding Geest - stof, Vragen o.a.: Bij je eerste zoeken naar innerlijke waarden schijn je eerst steeds armer te worden, Improvisatie
  4. De kern van het occultisme of de magie, Vragengedeelte o.a.: Een gedeelte van de Eulysische mysteriën, De waarheid is altijd dezelfde en de beelden ervan zullen altijd in overeenstemming met de tijd gebruikt worden, De wereldleraar, Alexandrijnse bibliotheek, Slotwoord: Illusie