ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Stem van Gene Zijde 1957-1958

Een begin van het menszijn en van geestelijke ontwikkeling

Datum
6-9-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Een begin van het mens-zijn en van geestelijke ontwikkeling
 2. Rassenpolitiek in het algemeen
 3. Vragenrubriek o.a. over het ingrijpen bij lijden en ziekte
 4. Het Schone Woord: Het raadsel  

Onze Orde

Datum
13-9-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Onze Orde
 2. Splitsing van geest en stoffelijk werk der Orde
 3. Esoterische Beschouwingen
 4. Het Schone Woord
 5. A thing of beauty is a joy for ever

De werkelijkheid van het leven in alle werelden

Datum
4-10-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De werkelijkheid van het leven in alle werelden
 2. De mogelijkheid van onderling verkeer tussen bewoners van verschillende planeten
 3. Vragenrubriek

Mutatiemogelijkheden bij mens en dier in de huidige tijd

Datum
11-10-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Mutatiemogelijkheden bij mens en dier in de huidige tijd
 2. Het socialisme van voorheen, thans en in de toekomst
 3. Toeval of leiding?
 4. Het Schone Woord I. (U en de wereld)
 5. II. Schoonheid - Kracht - Haat - Moed -

De juiste wijze van mediteren

Datum
18-10-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De juiste wijze van mediteren
 2. Mens en natuurkracht
 3. De relatie tussen mens en God en tussen de mens en de schepping
 4. De roos en de tuinman (sprookje)
 5. Het Schone Woord;  extra gedicht: Blad

De juiste vorm van Godsbegrip

Datum
25-10-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De juiste vorm van Godsbegrip
 2. Levensethiek van een andere planeet
 3. Vervolg; De juiste vorm van Godsbegrip
 4. Van het Vissen - naar het Aquariustijdperk
 5. Vragenrubriek  
 6. Het Schone Woord; (Oog, Visioen)

Vriendelijkheid

Datum
8-11-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Vriendelijkheid
 2. De betekenis van Brahma, Brahmâ en Brahman
 3. Prestige
 4. Esoterische gedachten (De Draak Li, sprookje)
 5. Spreuken
 6. Het Schone Woord (Streven - Fatalisme - Begrip - Heimwee )
 7.    

Bewustwording

Datum
15-11-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Bewustwording
 2. Doel en waarde van hulpseances
 3. De werkelijke leerstelling van Jezus
 4. Enkele esoterische punten
 5. Vragenrubriek
 6. Het Schone Woord: (Honger - Rust)  

Graalridders en inwijding

Datum
22-11-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Graalridders en inwijding
 2. Pro en Contra van de doodstraf
 3. Esoterie
 4. Enkele esoterische verhalen
 5. Het Schone Woord: Levensvreugde - Verlangen - Evenwicht - Van de nacht  

De sinterklaasgedachte door alle tijden

Datum
29-11-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De sinterklaasgedachte door alle tijden
 2. De waarde van de handdruk
 3. Spookhuizen
 4. Mens en natuurgeest
 5. Enkele sprookjes; Het zwaard, dat niet verslagen kon worden; Het kind, dat geloven kon
 6. Het Schone Woord: (Rede ; Stemming)  

Achtergronden van legenden en sprookjes

Datum
13-12-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Achtergronden van legenden en sprookjes
 2. De overeenkomsten en verschillen tussen Lao-Tse en Confucius
 3. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
 4. De kosmos in ons
 5. De indiaanse prinses, die betere werelden wilde bezoeken (sprookje)
 6. Het Schone Woord: Het rijzend licht - Humor - Het weten (gedichten)

Vernieuwing

Datum
3-1-1958 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Vernieuwing
 2. De toekomst van de wetenschap
 3. Vragenrubriek
 4. Esoterische beginselen
 5. Het Schone Woord: Vernieuwing - Het kind - Schemering

Karma door alle sferen

Datum
10-1-1958 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 02 (1957-1958)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Karma door alle sferen
 2. Het verschil tussen Christendom en Humanisme
 3. Linkshandigheid in verband met opvoeding
 4. De kracht die in de mens  schuilt
 5. Enkele spreuken (door Ho Seng)
 6. Het Schone Woord: Inzicht - Blijdschap