ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Stem van Gene Zijde 1956-1957

En de zesde dag schiep God de mens

Datum
5-10-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Mededelingen
 2. En de zesde dag schiep God de mens
 3. Dit zijt gij
 4. Vragenrubriek
 5. Gevaren van het mediumschap

De evolutie van de geest

Datum
19-10-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De evolutie van de geest
 2. Is het noodzakelijk dat er lijden is op deze wereld en waarom moest Jesus lijden?
 3. De drieheid der dingen
 4. In het leven is de dood het belangrijkste
 5. Het schone woord: Muziek i.v.m. de geestelijke bewustwording

De opstanden in Polen en Hongarije

Datum
26-10-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding 
 2. De opstanden in Polen en Hongarije
 3. De materie 
 4. Hoe kunnen wij de krachten der drieëenheid gebruiken om voor onszelf tot groter harmonie met het Goddelijke te komen
 5. Vragenrubriek 
 6. Het schone woord - Onthechting 

De komende mens

Datum
23-11-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De komende mens
 2. Men zegt dat ieder een geleidegeest heeft, heeft men niet genoeg aan de eigen geest?,  Het scheppingsverhaal
 3. Vragenrubriek (Henri)
 4. Het schone woord: Berusting

De vrede, die komt, Om mane padme hum

Datum
30-11-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De vrede, die komt
 2. Om mani padme hum (O, kleinood in de lotus)
 3. Bewustzijn en bewustwording
 4. Sinterklaas, Wij hebben een ziel  heeft de ziel niet ons?
 5. Het schone woord: Zo boven, zo beneden

Gezelschapsmens en eenzaamheid

Datum
7-12-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Gezelschapsmens en eenzaamheid
 2. Waarom moet een mens slapen en waar is hij dan?, Wordt er in uw wereld ook geslapen?,   Kosmisch reservoir
 3. Oneindigheid
 4. Het schone woord: De lotus (gedicht)

De tweeledigheid in de wereld der mensen

Datum
14-12-1956 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De wereld der mensen bestaat uit twee schijnbaar waardeerbare krachten
 2. Ichnaton
 3. Vragenrubriek
 4. Het schone woord: Storm

De bewustwording van de geest in het tijdloze

Datum
5-1-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De bewustwording van de geest in het tijdloze
 2. Niet hoelang maar hoe goed u hebt geleefd doet terzake
 3. Vragenrubriek

De verhouding van uiterlijke en innerlijke waarden

Datum
11-1-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De verhouding van uiterlijke en innerlijke waarden
 2. Geloof is onredelijk
 3. Gelukkig de mens, die niet de gebreken zijner deugden heeft

Begrippen en woorden

Datum
18-1-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Begrippen en woorden
 2. Mystieke betekenis der cijfers
 3. Genade
 4. Wat is werkelijkheid wat is realiteit?
 5. Het Schone Woord: Het is schoon zichzelf te overwinnen

Waan en werkelijkheid in het bijgeloof

Datum
1-2-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (III) > Stem Jaargang 01 (1956-1957)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Waan en werkelijkheid in het bijgeloof
 2. Paranormale gaven als gevolg van evolutie van het bewustzijn
 3. Onze levensweg in waan en werkelijkheid
 4. Het Schone Woord: Wees U Zelve