ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Stem van Gene Zijde 1954-1955

De lichtende kracht en het licht van de aarde

Datum
3-9-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde II > Stem van Gene Zijde 1954-1955
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Berichtendienst (voorafgaand )
 2. De lichtende kracht en het licht van de aarde
 3. De pyramide van Cheops
 4. Vragenrubriek (door Henri)
 5. Het Schone Woord (geestdrift)

Evolutie van Stof en Geest (2e gedeelte)

Datum
27-9-1954 
Soort
Lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde II > Stem van Gene Zijde 1954-1955
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Evolutie van Stof en Geest (2e gedeelte) - Bijeenkomst ten huize van Dhr. Sandberg

De vrouw in de moderne samenleving

Datum
1-10-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De vrouw in de moderne samenleving
 2. De schaapherder en de steen Israëls
 3. De jeugd van Jezus
 4. Vragenrubriek (door Henri)
 5. Het Schone Woord (Een brief)  

Godsdiensten / Berichtendienst

Datum
8-10-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Berichtendienst (voorafgaand aan Godsdiensten)
 2. Godsdiensten
 3. De inhoud van het woord Christus
 4. Vragenrubriek
 5. Het Schone Woord

De taak der filosofie in de moderne tijd

Datum
15-10-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De taak der filosofie un de moderne tijd
 2. Instinct en intuïtie
 3. Vragenrubriek (door Henri)
 4. Het Schone Woord (Twijfel)

Vroegere wereldrampen en heden

Datum
22-10-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De vroegere wereldrampen en de toestand van heden en Berichtendienst
 2. Het ontstaan van het eerste organisch leven op aarde
 3. Vragenrubriek
 4. Het Schone Woord: Ik zeg neen

Ontwikkeling van gedachtereeksen in deze moderne wereld

Datum
29-10-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Ontwikkeling van gedachtereeksen in deze moderne wereld De vlucht in de zekerheid
 2. Het minderwaardigheidscomplex
 3. Vragenrubriek
 4. Het Schone Woord (Allerzielen)

Het probleem van stad en land

Datum
12-11-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het probleem van stad en land
 2. De gelijke wetten van de wereld van het kristal; De gulden snede, het geweten
 3. Vragenrubriek
 4. Het Schone Woord

De betekenis van de adem

Datum
19-11-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Voorafgaand: Berichtendienst
 2. De betekenis van de adem
 3. De waarde van muziek in het leven van de mens
 4. Vragenrubriek
 5. Het Schone Woord

De vreugde van het geven

Datum
3-12-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Berichtendienst
 2. De vreugde van het geven
 3. Individualist, persoonlijkheid, gemeenschapsmens
 4. Sinterklaasgedichten
 5. Vragenrubriek
 6. Het schone woord:  Goddelijke Liefde

Oud- en Nieuwjaar

Datum
31-12-1954 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Oud- en Nieuwjaar
 2. Hoe de tijd zich oplost in het licht
 3. Het schone woord
 4. De zichtbare realiteit van de stoffelijke wereld gezien vanuit de geestelijke wereld

Traditionele Jaarprognose

Datum
7-1-1955 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde (II) > Stem (1954-1955)
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Traditionele Jaarprognose
 2. De wereld als zodanig
 3. Natuurverschijnselen en Wetenschap
 4. Geestelijke ontwikkelingen
 5. Vragenrubriek
 6. Het Schone Woord