ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Stem van Gene Zijde 1948-1949

Evenwicht, de weg, die leidt tot harmonie

Datum
1-2-1949 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde I > Stem van Gene Zijde 1948-1949
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Evenwicht, de weg, die leidt tot harmonie 

2. Stemmen door de stilte

3. Dichterlijke vrijheid

 

Heil-Magnetisme (6 korte lezingen)

Datum
13-2-1949 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde I > Stem van Gene Zijde 1948-1949
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Heilmagnetisme
 2. Visionaire schrijvers
 3. De schepping
 4. Godsbegrippen en opvattingen in Egypte
 5. De zending en gevaren van het spiritisme
 6. Het schone woord: Schoonheid  

Dankbaarheid en ondankbaarheid

Datum
27-2-1949 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde I > Stem van Gene Zijde 1948-1949
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Dankbaarheid en ondankbaarheid
 2. De boeken der oude Egyptenaren

Stof en niet-stof (5 korte lezingen)

Datum
1-3-1949 
Soort
Lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde I > Stem van Gene Zijde 1948-1949
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Stof en niet-stof
 2. Verdraagzaamheid
 3. Het leven dat kent zon storm en regen
 4. Melodie van het licht
 5. De miniatuurwereld rondom ons