ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Eindhoven 1960-1961

Vragen aan groep entiteiten, die als mens geleefd heeft.

Datum
30-1-1961 
Soort
Lezing Eindhoven Introduktieavond 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Overige Kringen > E 1960-1961
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Vragengedeelte (o.a.Relatie tussen overgegane en nabestaanden, Ontwikkeling na het overgaan, Hemelschrift, Groepsincarnatie, Ruimtevaartuigen, Aquariustijdperk, Vrijmetselarij. Atlantis) 
  3. Improvisatie: Barmhartigheid