ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Leren leven naar kosmische inspiratie

Datum
1-10-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3
Inhoud

Astrologie, wetenschap of bijgeloof

Datum
1-4-1985 
Soort
lezing (datum zie historische kalender) 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1984-1985
Mp3
Mp3
Inhoud

Paranormale wapens en zelfverdediging

Datum
3-6-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3
Inhoud