ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1984-1985

Leren leven naar kosmische inspiratie

Datum
1-10-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Leren leven naar kosmische inspiratie
  2. Vragengedeelte

Gezonde geest in een gezond lichaam

Datum
5-11-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3

Waarschijnlijkheid

Datum
4-2-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3

Astrologie, wetenschap of bijgeloof

Datum
15-4-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3

Paranormale wapens en zelfverdediging

Datum
3-6-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1984-1985
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Paranormale wapens en zelfverdediging
  2. Vragengedeelte