ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1981-1982

Kleuren en inwerking van de Aura

Datum
4-1-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1981-1982
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Kleuren en inwerking van de aura, De aura van de aarde
  2. Discussie
  3. Improvisatie: Aura-Gezondheid