ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Oude en nieuwe astrologie (uitgewerkte aantekeningen)

Datum
2-3-1981 
Soort
lezing (datum zie historische kalender) 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1980-1981
Pdf tekst
Inhoud

Geestelijk gehandicapten in deze tijd

Datum
6-7-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1980-1981
Pdf tekst
Inhoud