ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1980-1981

Oude en nieuwe astrologie (uitgewerkte aantekeningen)

Datum
3-3-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1980-1981
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Oude en nieuwe astrologie (aantekeningen n.a.v. een bandopname)
  2. Discussie o.a. Ontstaansbron van astrologie

Geestelijk gehandicapten in deze tijd

Datum
6-7-1981 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1980-1981
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Geestelijk gehandicapten in deze tijd
  2. Discussie
  3. Het schone woord: Reinheid-Hart-Vacantie