ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1973-1974

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Datum
1-10-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid deel I, Waar is mijn vrijheid, Ik ben verantwoordelijk voor..., Ik kan mijzelf vrijmaken door...
 2. Vrijheid en verantwoordelijkheid deel II (Br.Henry)
 3. Begripsomschrijvingen
 4. Het schone woord: Bloem-Pannekoek-Oostenrijk-Watergate

Revolutie in vrede's naam

Datum
5-11-1973 
Soort
Lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Revolutie in vrede's naam

2. Discussie

3. Definities

4. Het Schone Woord

Geheime genootschappen

Datum
3-12-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Geheime genootschappen
 2. Discussie o.a. De werkelijke methode voor occultisme
 3. Improvisati": Darwin-Priesterrijk-Oliecrisis

Aprociefen

Datum
7-1-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Apocriefen
 2. Discussie o.a.: De 12 stammen van Israël, Het boek der Mormonen, Dogma: Het plaatsvervangend lijden van Christus, Reden dat de intelligenties die zich manifesteren mannelijke intelligenties zijn
 3. Begripsomschrijvingen
 4. Improvisatie: Zondvloed-Liefde

Intuïtie en logica

Datum
4-2-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Intuïtie en logica, Begrip intuïtie, Redelijk denken, Helderzienden, Wat is de intuïtie op gebaseerd, Waarom hecht de Theologie zoveel waarde aan logische opbouw
 2. Discussie o.a. Verhouding intuïtie-instinct
 3. Improvisatie: Ego-Glinstering-Aardstralen-Liefste

De vier elementen

Datum
4-3-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De  vier elementen
 2. Discussie o.a. Betekenis van de elemnten in de droom als symbool, De extase en de "Unio mystica", Wat is er aan gene zijde aan mannelijk vrouwelijk gezinnen omgeving e.d. Astraal dubbel
 3. Improvisatie: Stroming-Zotskap-Unio Mystica

Kunst en haar waarde voor de bewustwording

Datum
1-4-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Kunst en haar waarde voor de bewustwording
 2. Discussie o.a. Kunst als therapie, Klassiek ballet, van Gogh, Dali, Picasso, Esscher, Rembrandt
 3. Het schone woord: Bloem-Experiment-Genade

Tantrische wereldbeschouwing

Datum
6-5-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Tantrische wereldbeschouwing
 2. Discussie o.a. De betekenis van verlichting, Transcedente liefde, Tantra op zuivere wijze de symbolische expressie van de mens?. Tantra-symbolen al 200 eeuwen geleden in grotschilderingen in Europa?
 3. Improvisatie

De geheimen van de Andes

Datum
10-6-1974 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1973-1974
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De geheimen van de Andes (van de Witte Broederschap)
 2. Discussie (Br.Henri)
 3. Het schone woord: Tevredenheid-Kosmos-Trouw