ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1972-1973

Wijsheid en ouderdom

Datum
2-10-1972 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Wijsdom en ouderdom, Begrippen wijsheid en ouderdom, Verschil tussen het handhaven van traditie en wijsheid, Macht, Hitler
 2. Discussie
 3. Het schone woord: Intelligentie-Regenworm-Lepel

Omzetting van ervaring en inzicht

Datum
5-3-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Omzetting van ervaring en inzicht, Een mens is belangrijk omdat hij leeft, niet omda wat hij doet
 2. Discussie
 3. Improvisatie: Ervaring-Centrum-Boterbloem

Het sterven in al zijn fasen, mede i.v.m. incarnatie

Datum
2-4-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het sterven in al zijn fasen, mede i.v.m. reïncarnatie
 2. Discussie o.a. Kamelogische gebieden, Inwijding na de dood, Abortus, Ontmoeten van geestverwanten, Het bepalen van je eigen reïncarnatie, Cremeren of begraven, De Wachter op de drempel

Goddelijke vibratie

Datum
7-5-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Goddelijke vibratie
 2. Discussie o.a. Methode om Gods Wil te kunnen volbrengen?
 3. Improvisatie: Vibratie-Belangrijk-Paard-Kip

Oosterse en westerse mystiek

Datum
4-6-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Oosterse en westerse mystiek
 2. Discussie
 3. Improvisatie: Meditatie-Verloochening-Ziekte-Mierenhoop
 4. Slotwoord

Zo boven, zo beneden

Datum
2-7-1973 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1972-1973
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Zo boven zo beneden (citaat uit de Tabula Smaragdis)
 2. Discussie
 3. Het schone woord: Geluk-Tuinfeest-Hittegolf