ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1966-1967

Absolute Voorbestemming of Algehele Vrijheid

Datum
5-9-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Absolute voorbestemming of algehele vrijheid, (Hoe ver gaat de vrijheid van het individu, Het menselijk ras)
 2. Discussie (o.a.: Adam en Eva, Afkomst Mohammed Jesus en Boeddha, Verschil tussen de nieuwe wereldleraar en de nieuwe wereldmeester, De wederkomst van Christus, Er is vrijheid genoeg om voor jezelf het leven te maken tot iets waar licht in is.)

Persoonlijk streven als aanpassing aan de nieuwe aera

Datum
3-10-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Persoonlijk streven als aanpassing aan de nieuwe aera, Aquariustijdperk, (Algemene regels practisch voor het hele tijdperk, Voor jezelf reageren, De verdere tendens)
 2. Discussie
 3. Dichterlijk besluit.

De Kringloop van de Ziel

Datum
7-11-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De kringloop van de ziel, (Een paar regels, Slotconclusie)
 2. Discussie (o.a. Volgens de Kabbala.., Het doel en het wezen van de komst van Christus, De Dalai Lama)

Omwenteling in de moderne Godsdienst

Datum
2-1-1967 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Omwenteling in de moderne Godsdienst, De meeste mensen verwarren ritueel en heel vaak ook de letter van de bijbel en van de wet met werkelijk godsdienstig zijn
 2. Discussie

De ontwikkelingen in de techniek en in de geneeskunde

Datum
6-2-1967 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De ontwikkelingen in de techniek en in de geneeskunde, De eerste techniek is altijd occult geweest, Ook de geneeskunde, Zowel in de techniek als in de geneesk. is sprake v. een kennis die voor een gr.gedeelte is gebaseerd op geloof, Computer, De toekomst
 2. Discussie o.a. Operaties via hypnose, Vermoeidheid, Mannelijke en vrouwelijke medici

Aanpassing en aanvaarding

Datum
6-3-1967 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Aanpassing en aanvaarding, Godsdiensten, Aanpassen betekent.., Aanpassing met je verstand en ervaring met je gevoel?
 2. Discussie o.a.: Fout van niet-aanvaarden tussen de volken

De voortdurende zelfontwikkeling van het in zich nuttteloze

Datum
1-5-1967 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De voortdurende zelfontwikkeling van het in zich nutteloze, De mens heeft de neiging om het eenvoudige te nemen en het ingewikkeld te maken
 2. Discussie o.a.: Het ideale Christendom

Verplaatsing van Bewustzijn

Datum
7-8-1967 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1966-1967
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Verplaatsing van Bewustzijn, Sensitiviteit, Het zgn.dubbel, Uittreding, Proef
 2. Discussie o.a.: Klinisch dood, Narcose, Aura. Dromen
 3. Improvisatie: Gemeenschap-Tuin-Uittreding-Sferen