ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1965-1966

Het Aquariustijdperk

Datum
6-9-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het Aquariustijdperk, De reden van deze naam, Reeksen verschijnselen, Na ongeveer 800 jaar, De geestelijke kant, Inwijdingen
 2. Discussie o.a.: Welke filosofische waarden zullen in het Aquariustijdperk domineren

Geboortebeperking, vóór en tegen

Datum
4-10-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Geboortebeperking vóór en tegen, Standpunten, Reïncarnatie
 2. Discussie o.a.: Heeft het gedachtenleven van de vrouw en haar gedragingen nog invloed op het intellect van het kind, Zoekt elk kind zijn eigen ouders

Profeten en Profetieën

Datum
1-11-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Profeten en Profetieën, Wat is eigenlijk een profeet, Het kernmerk van een profetie
 2. Discussie, o.a.: De vrije wil-Karmische verbondenheid

Algemene Vraagavond

Datum
6-12-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Algemene vraagavond deel I o.a. Het is beter moedig te sterven dan moedig te leven, Bestrijding van kanker, Zelfdoding, Wanneer kan men aan een droom waarde hechten
 2. Algemene vraagavond deel II o.a.: Is het geoorloofd om mensen waarbij het verstand geheel ontbreekt van het leven te verlossen, Hoe is aan gene zijde uw dagindeling, Wat is de betekenis van de kleur rose van de aura
 3. Slotwoord: Erkenning van onze eigen beperking

De Krachten van de Sterren

Datum
3-1-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De Krachten der sterren, De feitelijke invloed, Funktieverdeling
 2. Discussie o.a.: Welke karaktereigenschappenen invloedstraling heeft de aarde op andere planeten, Onder welke pharao vond de uittocht van de Joden uit Egypte plaats en wanneer, Bewust leven

Uitstraling of gedachtekracht

Datum
7-2-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Uitstraling of gedachtekracht, Aura, Ontsteking in het lichaam, Gedachtenkracht, Verschil gedachtenkracht en uitstraling
 2. Discussie o.a. : Genezingsdienst, Yoga, Visualiseren,
 3. Slotwoord

Muziek als magisch middel

Datum
4-7-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1965-1966
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Muziek als magisch middel
 2. Discussie o.a. Beïnvloeding van klanken groter dan die van kleuren?, Heeft de klank invloed op een dove, De moderne mens heeft  behoefte om een stuk muziek(lawaai)?, Verschil tussen de waarde van een gesproken of het gedachtegebed
 3. Het schone woord (Symfonie en Aum)

De Dood als Levensfase

Datum
1-8-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1965-1966
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De dood als levensfase, (voorbeeld: bij paranormaalbegaafden, dood is het overschrijden van een drempel meer niet)
 2. Discussie (o.a.: Jozef Rulof: tweelingzielen, keizersnede, harmonie)
 3. Slotwoord (in dichtvorm)