ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Hilversum 1958-1959

Bewustwording (kort verslag)

Datum
15-9-1958 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > H 1958-1959
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Kort verslag van de gehouden lezing aan de hand van notites door een van de aanwezigen gemaakt).