ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1986-1987

De levende leegte

Datum
4-9-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1986-1987
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De levende leegte
  2. Discussie o.a. Magnetische velden, De Big Bang, Leadbeater, Radioactieve stoffen, Denken geeft een meetbare uitstraling, Ethisch besef, Tesla: Deed hij onderzoek naar de levende leegte, Zenmeesters, Het geheel is meer dan de afzonderlijke delen

Natuurwetenschappen en de geest

Datum
2-10-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1986-1987
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Natuurwetenschappen en de geest, De mens heeft bepaalde z.g. vaste waarden, Omschrijving van de geest, De chemotherapie, Sterrenkunde, Manifesteren van een geest, Een mathematicus, Atoomchemie, Weersverwachtingen, Het menselijk denken, De laatste ijstijd

Mannelijke en vrouwelijke aspecten in de geestelijke bewustwording

Datum
6-11-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1986-1987
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Mannelijke en vrouwelijke aspecten in de bewustwording
  2. Discussie o.a. Twee sexen Wat leren ze van elkaar, Wat is het wezen van man-xijn resp.vrouw-zijn, Welke kwaliteiten of eigenschappen leert men in een vrl.lichaam beter en welke in een mnl.lichaam, Waar komt het verlangen vandaan naar de ideale partner
  3. Slotrede

Als onwaarheid waar is (mogelijkheidswerelden)

Datum
4-6-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1986-1987
Pdf tekst