ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1985-1986

Bovenzinnelijke waarnemingen

Datum
12-9-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Bovenzinnelijke waarnemingen
 2. Discussie o.a. In hoeverre zijn normale ingevingen bovenzinnelijk te waarderen , Het overgaan van terminale patiënten, Hoe weet je wanneer een dierbare die overleden is om je heen is, Aflsuiten van onrustgevoelens
 3. Slotrede

Evenwichten en wetten

Datum
10-10-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Evenwichten en wetten
 2. Discussie o.a. Is evenwicht en harmonie hetzelfde, Big Bang, Welke wetten onderschreef Jesus
 3. Slotrede

Maya in de sferen

Datum
14-11-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Maya in de sferen, Maya was ook de moeder van Siddartha de Gautama Boeddha
 2. Discussie
 3. Epiloog

De gespleten mens

Datum
9-1-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De gespleten mens, Verschil vrouwen en mannen, Ideologieën, De gespleten mens is juist door die gespletenheid het slachtoffer van allerlei stromingen, Er is een eenheid nodig
 2. Discussie
 3. Besluit

Normen van de stof, normen van de geest

Datum
13-3-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Normen van de stof, normen van de geest; bij ons en bij u; (begraven of crematie, oorlog)
 2. Discussie: Euthanasie, Abortus. De genormeerde mens na de dood, Seksuele eigenaardigheden, Discriminatienormen, Crèches, Uittreding
 3. Slotrede

Geneeskunde en werkelijke genezing

Datum
10-7-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1985-1986
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Geneeskunde en werkelijke genezing,Natuurgeneeswijze, De innerlijke mens, Magnetiseur, Acupunctuur, Steiner, Geestenchirurgie
 2. Vragen: De benadering van innerlijke vrede, radioactiviteit, Levenskracht (orgon), Krisnamurti, Karma, Medische astrologie, Een ziekteproces: een vorm van inwijding, Een droomdie ziekte aankondigt, Gaten in de aura, Allergie, Wichelroede, MS, Reikimethode
 3. Nawoord