ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1984-1985

Overdracht van leven

Datum
6-11-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1984-1985
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Overdracht van leven, Het stoffelijke leven, Geestelijk leven, Levenskracht
 2. Discussie o.a. Magnetiseren, Kan een gesstelijke entiteit kracht geven, Charisma, Wat voor soort kennis (kracht) is in de mens verborgen in zijn innerlijke mogelijkheden
 3. Slot

Innerlijke ruimte

Datum
17-1-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1984-1985
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Innerlijke Ruimte
 2. Discussie o.a. Enkele v.b. van een doel tot meer eenheid, Het gebruik van het wilsaspect om het dolen in de innerlijke ruimte te voorkomen, De techniek, Doelstelling in meditatie, Verband van de innerlijke ruimte met I Tjing
 3. Sluiting
 4. Levenstover

Mogelijkheden en grenzen van helderziendheid

Datum
9-5-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1984-1985
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Mogelijkheden en grenzen van helderziendheid, Onbewust, Helderziendheid in ruimte, Helderziendheid in tijd, Waarnemen van de aura, Aflezen van ziekte, Waarneming in ruimte, Beperkingen en begrenzingen, Realiseert u zich...
 2. Discussie o.a. Helderhorendheid en heldervoelendheid, Helderziendheid en het 3e oof, Rudolf Steiner, Tarotkaarten
 3. Slotrede

Geestelijke inwijding en de stoffelijke weerslag

Datum
13-6-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1984-1985
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1.  Geestelijke inwijding en de weerslag op de stof 
 2. Discussie o.a. Zijn de bestaande esoterische scholen nuttig of overbodig, Heeft de Orde der Verdraagzamen een leerschool een methode om tot deze geestelijke inwijding te komen
 3. Slotrede

De zelfgenezingsfactor in de mens

Datum
11-7-1985 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1984-1985
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De zelfgenezingsfactor in de mens
 2. Discussie met o.a.: De psychische invloeden bij kanker, Orgaanneurose, De zelfgenezingsfactor mobiliseren bij personen die lijden aan psychosomatische kwalen, Magnetiseren, Slapeloosheid, Coma, Stafylokokken, Werken met kleuren, Vermoeidheid
 3. Slotrede