ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1983-1984

Het vinden van persoonlijke symbolen

Datum
8-3-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1983-1984
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het vinden van persoonlijke symbolen,  Eenvoudige en heel strikte regels, Gebruik persoonlijk symbool
  2. Discussie o.a. Het zien van symbolen door een helderziende in de aura en in de verblijfplaats van mensen.Zijn deze symbolen bruikbaar?, Als je in je eigen woonruimte kiest voor allerlei symbolenlaad je dan deze ruimte op door die symbolen, De Graal als sy
  3. Narede

Meesters van het witte licht

Datum
14-6-1984 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1983-1984
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Meesters van het Witte Licht, Een Meester in het Witte Licht is iemand die zichzelf volledig aanvaard
  2. Discussie o.a. Hoe is te toetsen of het handelen en denken wordt gevoed vanuit de intuïtie of vanuit verstand, De tunnelervaring is het wegvallen van je waarneembare wereld 
  3. Afsluiting