ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1979-1980

De kringloop des levens

Datum
31-8-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De kringloop des levens, Voorbeeld, De kringloop is een bewustzijnsontwikkeling, Geboorte
 2. Discussie o.a. Bij welke graad van bewustheid kan een individu zelf zijn omgeving kiezen voor een incarnatie, Op het ogenblik is er op aarde een groep is die ook in Egypte heeft geleefd, De herinneringen aan vorige levens verliest men grotendeels bij een

Eleusis, de heilige mysteriën van Griekenland

Datum
8-11-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Eleusis de heilige mysteriën van Griekenland
 2. Discussie
 3. Narede

Ziekte en genezing

Datum
30-11-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Ziekte en genezing
 2. Discussie: Euthanasie, Abortus , Manisch depressief, Epilepsie, Genezing bij de Essenen, Aids, Coma of narcose, Ziekte a.g.v.geestelijke disharmonie, MS, Problemen in de natuur helpen verbeteren, Drusverslaafden, Aura, Radionische therapie,Homeopathie

De onbeteugelde krachten van het licht

Datum
10-1-1980 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De onbeteugelde krachten van het licht, Het geestelijk licht is de basis van alle levenskracht, Ons eigen trillingsgetal (onze persoonlijke vibratie t.a.v. het Goddelijke)
 2. Discussie
 3. Slotbeschouwing

Het Licht achter de sluier

Datum
14-2-1980 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het Licht achter de sluier, Het Licht is een uitdrukking die wij bezigen voor het Goddelijke, Voorbeelden, Een aantal kwaliteiten, Een methode om er tenminste iets over te weten te komen
 2. Discussie

Hedendaagse vormen van slavernij

Datum
10-4-1980 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Hedendaagse vormen van slavernij
 2. Discussie o.a. Hoe te leven in de huidige ingewikkelde maatschappij werkelijk als vrij mens?, Bestaat er ook zoiets als slavernij in de sferen?, Niet aanbevelenswaardig te ontsnappen aan de maatschappij en de structuur ervan?
 3. Slotrede

De ideale mens

Datum
8-5-1980 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1979-1980
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De ideale mens, De ideale mens ziet er dan als volgt uit..., Waar een perfecte wisselwerking tussen stof en geest bestaat kan de mens....
 2. Discussie o.a.: In hoeverre benaderen Jesus de Christus en andere Meesters de ideale mens?, Hoe ideaal is het geest te zijn?, Is het niet beter gewoon zichzelf te zijn zonder idealisme?