ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1978-1979

Het denken

Datum
9-11-1978 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het denken, Denken is een associatief proces, Een paar denktechnieken, Filosofie
 2. Discussie o.a. Om goed te denken moet je veel onderzoeken, Intuïtie in strijd met je denkvermogen, Gedachtenkracht, Wordt er aan gene zijde veel nagedacht?, Mystiek, De hersencentra(funties en percentage gebruik van de hersenen)

Helderziendheid in ruimte en tijd

Datum
14-12-1978 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Helderziendheid in ruimte en tijd, 3 Soorten helderziendheid, Dagdromen, Visioenen, Waar op te letten bij helderziendheid in tijd
 2. Discussie o.a.: Algemeen nut van helderziendheid, In hoeverre doorkruist die helderziendheid je levenservaring, Het verleden ligt evenmin vast als de toekomst?,  Niet identificeren met de persoon die je in een vorige incarnatie meent te zijn geweest
 3. Conclusie

Golven van licht (kosmische invloeden)

Datum
8-2-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Golven van licht (kosmische invloeden)
 2. Discussie o.a. Het gele licht bëïnvloedt het aardmagnetisme, Het trillingsgetal van de mens, Wat is het verblindende licht?
 3. Slotwoord

Innerlijke kracht

Datum
8-3-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Innerlijke kracht, 4 Factoren waar uw innerlijke kracht op gebaseerd is: Voorstellingsvermogen-De wil-Uw geestelijk vermogen-Harmonisch vermogen, Oefening
 2. Discussie
 3. Narede

Het vinden van de juiste vorm

Datum
12-4-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het vinden van de juiste vorm, In het maconnieke vlak, Moderne flatgebouwen, Een kruis, Romeinse basiliekbouw, Het gaat niet om de leer of de inwijdingsleer maar het gaat om de houding, De juiste vormgeving
 2. Discussie o.a.: Hoe kan men in een disharmonische omgeving harmonie vinden?, Wat voor geestelijke vorm drukt de unieke architectuur van de gothiek precies uit? Hebben esoterische ideeën bij de bouwers ook een rol gespeeld?
 3. Slotrede

De Lichtende Godheid

Datum
10-5-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De lichtende God, Wat is dan eigenlijk die lichtende God van ons, Een mens heeft een eigenuitstraling, Het licht zelf is bruikbaar.Het licht is een kracht waarmee we kunnen werken
 2. Discussie o.a.: Waarom komt de impressie die men krijgt van het Goddelijk Licht voort uit het duister, Hoe kan men uitmaken met welke delen van het Goddelijk Licht men het beste kan werken, De Heren van Licht identiek met de Heren v.d.Vlam bij de Rozenkr.
 3. Besluit, De Lichtende Godheid bestaat

Trillingen en samenklanken

Datum
12-7-1979 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1978-1979
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Trillingen en samenklanken, Uw eigen uitstraling, Voelbare spanning in een kamer, De muziek, U leeft in een wereld waarin invloeden van allerlei aard uit de kosmos op u afstormen, De aarde heeft haar eigen trillingen, De alchemie
 2. Discussie
 3. Afsluiting