ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1977-1978

Geestelijke genezing

Datum
15-10-1977 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1977-1978
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Geestelijke genezing, Magnetiseren, Gezondbidden en het sturen van gedachtekracht, Geestelijke genezing waarbij de geest direct betrokken is, Genezing op afstand
  2. Discussie
  3. Slotwoord

Tijd en eeuwigdurend nu

Datum
9-3-1978 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1977-1978
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Tijd en het eeuwigdurend nu
  2. Discuyclus worden doorgemaaktssie o.a. Wanneer het ik eeuwig is waarom moet dan de gehele cyclus worden doorgemaakt?, Een relatie tussen ruimte en tijd, In hoeverre is het begrip massa hiermee verbonden
  3. Conclusie

Geest en vormloosheid

Datum
8-6-1978 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1977-1978
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Geest en vormloosheid
  2. Discussie o.a. Wat kunnen wij levend in de stof met deze vormloosheid doen en wat kan zij met ons doen?, Is deze vormloosheid te identificeren met het begrip Zen of Tao
  3. Besluit